Startdatum Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de vormgeving en afstemming van alle facetten van het Landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het einde van een lange en intensieve voorbereidingsperiode komt nu in zicht. Naar verwachting kunnen probleemeigenaren uit een tweetal gemeenten per begin september een aanvraag voor een funderingsherstel lening indienen bij de beheerder van het Fonds, de Stichting volkshuisvesting Nederland (Svn). Het aantal deelnemende gemeenten zal zich na verloop van tijd uitbreiden.

De Funderingslening is bedoeld voor particulieren die de eigenaar zijn van een pand met ernstige funderingsproblemen (paalrot, palenpest). Noodzakelijk funderingsherstel blijft nu soms uit, omdat niet alle woningeigenaren van het te herstellen blok de financiering rond krijgen. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is opgericht om u daarbij te helpen en een oplossing te bieden. Meer informatie over de deelnemende gemeenten en de procedure en voorwaarden voor het aanvragen van een Funderingslening, wordt per begin september via diverse kanalen verspreid (onder andere KCAF, SvN en websites van deelnemende gemeenten).

2018-06-08T13:32:59+01:007, juli, 2017|Financieel, Fonds duurzaam funderingsherstel|