KCAF innoveert: startsein monitoring achteruitgang van funderingen

Op 16 februari 2017 bereikt KCAF een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst krijgen woningeigenaren de mogelijkheid om de actuele status van hun kwetsbare fundering te monitoren. Daardoor kan men in de toekomst pro-actiever funderingen beheren.

Met de mogelijkheid om kwetsbare funderingen digitaal te monitoren wordt inzicht verkregen in hoe snel funderingen achteruitgaan en wat hiervan de oorzaak is. Hiermee volgt een beeld hoe ver een herstelopgave is en het biedt ruimte om te onderzoeken of preventieve maatregelen (nog) mogelijk zijn en of die werken.

Dit is een belangrijke stap voor de ongeveer 500.00 woningeigenaren met een kwetsbare fundering. Een aantal van die eigenaren weet dat hun fundering achteruitgaat of dat risico loopt. Funderingsherstel is met gemiddeld 60.000 euro een zeer kostbare opgave. Tegelijkertijd hebben eigenaren nu veelal geen zicht op hoe snel de achteruitgang gaat en of er nog wat aan te doen is.

KCAF start nu met de praktijkfase van de pilot Code Oranje. In deze fase wordt getoetst of de monitoring van deformatie, grondwaterpeil en zakkingen van woningen in de praktijk werkt.

In eerste instantie wordt bij woonblokken in Rotterdam en Schiedam geƫxperimenteerd met particulier bezit en bezit van de woningcorporaties Woonstad Rotterdam en Havensteder. Er wordt onderzocht of het systeem in de praktijk werkt. Ook wordt onderzocht hoe de data het best verwerkt kunnen worden met medewerking van een Wetenschapsraad met o.a. TU Delft.

Er is een aantal partijen dat zich de problematiek van houten funderingen aantrekt en werkt aan de aanpak daarvan. KCAF dankt in het bijzonder de volgende betrokken, actieve partijen en organisaties voor hun inzet en/of financiƫle ondersteuning bij de pilot Code Oranje:

  • gemeenten Rotterdam en Schiedam
  • woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam
  • het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
  • de Wetenschapsraad
  • de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek
  • het ministerie van BZK
  • betrokken particuliere eigenaren
  • diverse private partijen als Omnifor, Hanselman Groep en SkyGeo

Samen werken wij aan een vernieuwende aanpak van funderingsproblematiek!

2018-06-08T13:15:12+01:0015, februari, 2017|Innovatie, Onderzoek, Pilot Code Oranje, Preventie|