KCAF resultaten 2016 en werkprogramma 2017

In 2016 heeft KCAF hard gewerkt aan kennisdeling en kennisontwikkeling rond de aanpak van funderingsproblematiek met diverse concrete resultaten als handreikingen en bijeenkomsten. Ook voor 2017 is KCAF ambitieus, onder meer met een professionele cursus en activiteiten in het verlengde van het Funderingsfonds Duurzaam Funderingsherstel . KCAF dankt de diverse partijen die (financieel) bijdragen aan de resultaten en nodigt nieuwe partijen daar graag toe uit.

Een aantal van de werkzaamheden in 2016 leidden tot concrete resultaten, zoals de Handreiking Gemeentelijke Aanpak, de Handreiking Juridische Aspecten, het Standaard-programma van eisen Funderingsonderzoek en de succesvolle innovatiemiddag.
KCAF hielp daarnaast meer dan 100 individuele eigenaren uit 45 gemeenten en gaf diverse voorlichtingsavonden.

Andere werkzaamheden zijn werk in uitvoering en lopen door in 2017. Zoals activiteiten op het gebied van preventie en kwaliteitsborging en innovatie. Daarnaast moet dit voorjaar het Fonds Duurzaam Funderingsherstel in werking treden. Het KCAF-werkprogramma 2017 treft u hier.

KCAF dankt alle partijen die bijdragen aan KCAF voor hun financiƫle steun of voor hun medewerking als coalitiepartner. KCAF, inmiddels een gewaardeerde kennispartner, blijft afhankelijk van de (financiƫle) steun van derden. Is uw organsatie bereid financieel aan KCAF bij te dragen of mee te werken aan de diverse projecten? Dan gaan we uiteraard graag met u in gesprek. Neemt u in dat geval contact op met Dick de Jong, directeur KCAF, via d.dejong@kcaf.nl.

2018-06-08T13:16:40+01:0028, februari, 2017|Algemeen, Financieel, Jaarverslagen|