Vervolgonderzoek naar Krimp-Zwel Gedrag en Funderingsstabiliteit in het Licht van Klimaatverandering in Nederland

Nieuwe Inzichten in Krimp-Zwel Gedrag: Deel 2 van het Onderzoek
Na de significante bevindingen in de eerste publicatie over het Krimp-Zwel gedrag in Nederland, zoals besproken in het vakblad Geotechniek van juni 2022, is nu deel 2 van dit cruciale onderzoek beschikbaar. Dit vervolg bouwt voort op het werk van dr. Ir. C. (Cock) Blom, Ing. K.O. (Kees) van der Werf, Drs. R.J. (Roelof) Stuurman en Dr. H (Henk) Kooi.

In het oorspronkelijke artikel werd de impact van klimaatverandering in Nederland belicht, met een focus op Twente, waar de gemiddelde jaartemperatuur tussen 1970 en 2020 met 2˚C steeg. Ook werd er aandacht besteed aan de aanzienlijke toename van het neerslagtekort in Oost-Nederland tussen 2008 en 2010, en de extreem warme en droge zomers van 2018 tot 2020. Deze veranderingen resulteerden in lagere grondwaterstanden, met name in de zomermaanden, zoals geïllustreerd in figuur 2 in het artikel.

In deel 2 van de studie wordt dieper ingegaan op de gevolgen van deze klimaatontwikkelingen voor kleigronden en de daarmee samenhangende funderingsproblematiek. De auteurs onderzoeken verder hoe deze veranderingen in het klimaat en de grondwaterstand de stabiliteit van funderingen beïnvloeden, een cruciaal aspect voor de bouw- en infrastructuurprojecten in Nederland.

Dit nieuwe artikel biedt essentiële inzichten voor professionals in de geotechniek en funderingsengineering, en benadrukt de noodzaak van aangepaste ontwerp- en bouwtechnieken in reactie op de veranderende klimatologische omstandigheden.

Lees publicatie
2023-12-05T22:14:04+01:005, december, 2023|Droogte, Educatie, Onderzoek|