Aanpak gemeente Utrecht2020-09-17T21:41:49+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Utrecht

In 2008 bleek tijdens onderhoudswerkzaamheden  dat het metselwerk van de wal- en kluismuren in de binnenstad van Utrecht op sommige plekken in slechte staat was. Ook bleek uit (duik)inspecties dat de houten paalfundering van de muren constructief in slechte staat was. Als gevolg van de problemen aan de wal- en kluismuren aan de gemeentezijde heeft de gemeente extra visuele inspecties aan de funderingen van zowel de publieke kant als van de private kant uitgevoerd. Deze inspecties  bestonden uit duik- en sonaronderzoek. Met deze methoden zijn funderingen en andere objecten onder water in beeld gebracht. De funderingen aan zowel de publieke als private kant aan de KNG lijken slechter dan verwacht. Nader funderingsonderzoek is noodzakelijk om de staat van de funderingen vast te stellen.

Inzet gemeente Utrecht in aanpak funderingsproblemen

Met hulp van het KCAF ondersteunt en begeleid gemeente Utrecht de betrokken eigenaren tijdens het funderingsonderzoek door middel van:  

• Op gang brengen van een gezamenlijk funderingsonderzoek

• Financieren van het funderingsonderzoek

• Ondersteuning en begeleiding tijdens en na het funderingsonderzoek 

• Afhankelijk van het onderzoek meedenken over technische oplossingen

• Onderzoeken van de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning bij de eventuele 

Achtergrondartikelen

Ontwikkelingen politiek

By |15, februari, 2021|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Leeuwarden, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Utrecht, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad, Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Frieslân, Algemeen, Financieel, Informatie funderingsproblematiek, Jaarcongres, Juridisch|

De verkiez

Thema 2020: Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed

By |10, juni, 2020|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Utrecht, Algemeen, Bestuur en directie, Bodemdaling, Financieel, Samenwerking|

KCAF heeft is mede dagvoorzitter van dit event en verzorgt verschillende lezingen.