Ontwikkelingen politiek

De verkiezingen komen er aan en eind 2020 is een motie

Rotterdam start met aanschrijving op funderingsonderzoek

Rotterdam stelt dat zij in sommige gevallen particuliere woningeigenaars kan verplichten funderingsonderzoek te (laten) verrichten. Er moet dan sprake zijn van scheefstand, scheurvorming of andere duidelijke tekenen van ernstige problematiek, waardoor redelijkerwijs kan worden vermoed dat de staat van de fundering zodanige gebreken heeft dat mogelijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid kan ontstaan.