Platform funderingsonderzoek2023-06-07T07:21:04+01:00

Welkom op de pagina van voormalig brancheorganisatie F3O

Ons doel is informatie te bieden aan onderzoekers en partijen die het belangrijk vinden dat funderingen op de juiste wijze en gedegen worden onderzocht.
Hiermee  bewaken en verbeteren wij de kwaliteit van het in Nederland uitgevoerde funderingsonderzoek. Als instrumenten worden kennisopbouw en kennisdeling ingezet.

Praktijkcursus funderingsonderzoek
Richtlijnen F3o
Achtergrond informatie

Heeft u vragen aan de commissie van het Platform F3O? Neem contact op met f3o@kcaf.nl

Nieuwsarchief F3O

Bundeling onderzoek funderingsproblemen

Tijdens de lustrumeditie van de Nationale Houten Heipalendag op 19 januari 2010 is de oprichting van de branchevereniging F30 (Organisatie Onafl1ankelijk Onder­zoek Funderingen) aangekondigd.

Artikel Cobouw

Wormer -De kwaliteit van funderingen is een onvol­ doende herkend probleem. Om houten paalfunderingen op een eenduidige manier te onderzoeken en beoordelen is er nu een richtlijn.

Richtlijn voor onderzoek naar houten paalfundering

Houten paalfunderingen kennen een grote variëteit in gebruikte houtsoort en -kwaliteit en in toegepaste constructie. Het beoordelen ervan is hierdoor lastig. De nieuwe richtlijn ‘Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ brengt eenduidigheid in het onderzoek.

Vereniging borgt kwaliteit funderingsonderzoek

De richtlijn 'Onderzoek en beoordeling van houten paalfun· deringen onder gebouwen' is een groot succes, meldt de vereniging F3O. Zo groot. dat de kwaliteits­borging van onderzoek op basis van de richtlijn extra aandacht vraagt. Artikel "Vereniging borgt kwaliteit funderingsonderzoek, Cobouw, d.d. 17 maart 2015 door Frans van Velden

Achtergrond informatie

[ess_grid alias=”f3o_literatuur”]