Eerste data Code Oranje stromen binnen

In februari dit jaar werd gestart met het plaatsen van het Code Oranje Sensornetwerk bij de eerste drie Rotterdamse bouwblokken (Orchideestraat, Almondestraat en Meerdervoortstraat).  Inmiddels zitten alle sensoren op hun plek en uit de eerste proeven  blijkt dat ze allemaal naar behoren functioneren. De eerste data stromen binnen op de centrale server. Met de sensoren wordt zowel de beweging (verzakking en verdraaiing) van de panden als de grondwaterstanden onder de panden gemonitord. Naar verwachting geven deze data samen op termijn een goede indicatie van zowel de huidige staat van de fundering als de ontwikkeling ervan. De Wetenschapsraad, bestaande uit zowel deskundigen uit het veld als deelnemers vanuit de TU Delft, zal de data in samenhang analyseren. De opdrachtgevers worden binnenkort geïnformeerd over de eerste resultaten.

De installatie van de sensoren bij de volgende twee Rotterdamse bouwblokken (Lisbloemstraat 49-67 en Prins F. Hendrikstraat 58-67) is inmiddels ook bijna afgerond.