KCAF erkenningsregeling voor funderingsbedrijven

Eind 2017 is de KCAF erkenningsregeling geopend voor bedrijven en bureaus die actief zijn in de funderingsbranche. Kwaliteit van de funderingsaanpak is enorm belangrijk, gelet op de impact en de kosten ervan. In één keer goed is het motto.

Voorlopige erkenningslijst

Naast particuliere eigenaars hebben diverse andere stakeholders aangedrongen op een goedwerkende kwaliteitsborging. Daarom heeft KCAF  de erkenningsregeling ingesteld  die ziet op de  kwaliteitsborging van onderzoek, begeleiding en herstel. Diverse opdrachtgevers waaronder het Fonds Duurzaam Funderingsherstel vereisen deelname aan de KCAF erkenningsregeling.

In de regeling zijn per onderdeel van de funderingsaanpak specifieke  criteria en eisen bepaald waaraan de bedrijfssector dient te voldoen. En door deelname aan deze regeling verplicht men zich ook tot deelname aan periodieke educatie ( PE) en medewerking aan een klachtenloket.

Voorjaar 2018 is de eerste educatiebijeenkomst voor procesbegeleidingsbureaus gehouden, waar onderling veel ervaringen en kennis zijn gedeeld. In het najaar volgen een bijeenkomst voor onderzoeksbureaus ( in samenwerking met het KCAF Platform Funderingsonderzoek, voorheen 3FO) en een bijeenkomst voor funderingsherstelbedrijven. Deze laatste in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Aannemers in de Funderingsbranche (NVAF).

Informatie over de erkenningsregeling vind u hier
Het aanmeldingsformulier vind u hier
Of stuur een email naar: erkenningsregeling@kcaf.nl

Tevens vindt u hier de actuele lijst van erkende bedrijven en bureaus

Meer nieuws
Wat doet KCAF
2018-07-23T14:49:15+01:009, juli, 2018|Erkenningsregeling funderingsaanpak|