Aanpak gemeente Haarlem2020-04-20T22:24:58+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Haarlem

Bij een groot aantal van de 339 woningen in de Haarlemse wijk Rozenprieel zijn problemen met de fundering geconstateerd. De betreffende woningen zijn deels in bezit van woningcorporatie Ymere en deels in bezit van particulieren. Ook worden bij enkele andere wijken funderingsproblemen geconstateerd.

Inzet gemeente Haarlem funderingsproblemen Rozenprieel

Gemeente Haarlem heeft de hulp ingeroepen van het KCAF voor het maken van een gemeentelijk plan van aanpak voor funderingsherstel in deze wijk. Het plan van aanpak bevat de volgende onderdelen:

Loket voor bezorgde woningeigenaren

Gemeente Haarlem opende een website met een digitaal loket en een bouwbureau met een wekelijks inloopspreekuur. Hier kunnen bezorgde woningeigenaren terecht  met vragen en voor begeleiding. Het inloopsspreekuur wordt bemenst door het KCAF.

Informatieavond voor particuliere eigenaren Rozenprieel

De gemeente verzorgde met hulp van het KCAF informatieavonden voor particuliere eigenaren in het Rozenprieel in 2017 en 2018. In 2019 zullen een aantal thema-avonden worden verzorgd.

Funderingskaart op basis van archiefonderzoek en visuele inspectie

Via de website wordt door middel van twee kaarten informatie verstrekt over het type fundering en de vermoedelijke staat van de fundering (voor zover dit boven de grond vastgesteld kon worden). Voor het verzamelen van de gegevens is zowel gebruik gemaakt van archiefonderzoek als van visuele inspecties. Het KCAF heeft geholpen bij het archiefonderzoek.

Gemeente Haarlem verstrekt subsidie voor funderingsonderzoek

Gemeente Haarlem ondersteunt woningeigenaren met mogelijke funderingsproblemen sinds 2017 door middel van het verstrekken van een subsidie voor het uitvoeren van funderingsonderzoek. DE huidige regeling loopt tot en met 2022.

Legesvrije omgevingsvergunning voor funderingsherstel

Gemeente Haarlem ontlast woningeigenaren door de leges voor de omgevingsvergunning voor funderingsherstel kwijt te schelden.

Maatwerkleningen Fonds Duurzaam Funderingsherstel

De gemeenteraad van Haarlem heeft in maart 2019 ingestemd met het aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel waardoor ook Haarlemmers in aanmerking komen voor maatwerkleningen via het fonds.

Funderingsaanpak lokale gemeenten

Achtergrondartikelen

Ontwikkelingen politiek

De verkiezingen komen er aan en ein