Live! De landelijke funderingsviewer indicatieve aandachtsgebieden

KCAF heeft met RVO.nl een digitale funderingsviewer ontwikkeld, die inzichtelijk maakt waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen. De digitale kaart onderscheidt per postcodegebied het aantal panden, gebouwd vóór 1970, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied.

Houtenpaalfunderingen werden met name gebruikt in de bouw vóór 1970. Deze houten paalfunderingen kunnen in de loop der tijd schade oplopen, met name in gebieden met een minder draagkrachtige bodem. Dat zijn met name:

  • laagveengebied
  • rivierengebied
  • zeekleigebied
  • afgesloten zeearmen en getijdengebieden

Door de combinatie te maken van panden van vóór 1970 met gebieden met een dergelijke bodemgesteldheid, geeft deze kaart een eerste indruk van indicatieve aandachtsgebieden. De funderingsviewer doet geen uitspraken over de daadwerkelijke staat van funderingen, maar geeft aan waar aandacht voor signalen van de problematiek op zijn plaats kan zijn. Daarmee kan de funderingskaart bijdragen aan de algemene bewustwording. De viewer treft u hier. Er wordt gewerkt aan de opname van de viewer in PDOK, de landelijke website met publieke dienstverlening op de kaart.

2018-06-08T13:18:45+01:006, maart, 2017|Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Innovatie|