Aanpak gemeente Schiedam2023-10-13T16:42:55+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Schiedam

In Schiedam bleek uit onderzoek dat voor een groot aantal woningen op houten palen funderingsherstel noodzakelijk is. In 2004 startte een speciale aanpak om eigenaren met funderingsproblemen zoveel mogelijk te helpen. Begin 2019 zijn 328 woningen al voorzien van een nieuwe fundering. Tevens is het Servicepunt Woningverbetering met eigenaren in gesprek op nog eens 22 locaties. Het Servicepunt Woningverbetering monitort 400 woningen om duidelijkheid te krijgen over de staat van de fundering. De problemen met Schiedamse funderingen ontstaan in de eerste plaats door een gebrekkige draagkracht van de palen en door negatieve kleef. Vervolgens speelt ook droogstand van paalkoppen in Schiedam een rol.

Inzet gemeente Schiedam in aanpak funderingsproblemen

Gemeente Schiedam biedt op verschillende manieren ondersteuning aan woningeigenaren die met funderingsproblemen te maken krijgen:

 • Schiedams Servicepunt Woningverbetering voor funderingsherstel
  Funderingsherstel is opgenomen als speerpunt van het gemeentelijk Servicepunt Woningverbetering. De informatie voor huiseigenaren is te vinden op de website van het Servicepunt Woningverbetering.
 • Funderingskaarten Schiedam Oost en – West
  Gemeente Schiedam maakt gebruik van FunderMaps en publiceert haar funderingskaarten openbaar. Op de kaart kunnen woningeigenaren op pandniveau zien welk type fundering er onder de woning zit, welke woningen gemonitord worden, welke er hersteld moeten worden en waar het herstel al heeft plaatsgevonden.
 • Gratis advies, begeleiding en globaal herstelplan
  Gemeente Schiedam biedt haar inwoners gratis advies, waaronder een globaal funderingsherstelplan en gratis procesbegeleiding en een laagrentende lening. Een aanvraag hiervoor kan ingediend worden via het Servicepunt.
 • Lening met lage rente voor funderingsherstel
  Huizenbezitters met funderingsproblemen kunnen bij de gemeente een lening aanvragen om de kosten voor het herstel te financieren.
  De rente voor deze laagrentende lening is met 5% korting op commerciële leningen met een minimumrente van 1,5%.
 • Gemeente Schiedam gastheer lustrumcongres KCAF
  ‘Helaas is gemeente Schiedam een hele logische locatie voor het KCAF congres’, zo stelde wethouder Alexander van Steenderen (Wonen) tijdens de opening van het congres  ter ere van het 5-jarig bestaan van het KCAF in 2017.
 • Wethouder Fahid Minhas deelnemer paneldiscussie KCAF congres 2019
  Tijdens de paneldiscussie benadrukte wethouder Fahid Minhas hoe belangrijk een integrale aanpak van funderingsproblematiek is: “Je moet mensen verenigen en goed informeren over de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling.”
Funderingsaanpak lokale gemeenten

Achtergrondartikelen