Aanpak gemeente Zaanstad2023-04-13T21:11:41+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Zaanstad

Het verzakken van funderingen en woningen is een serieus probleem in Zaanstad. Een aanzienlijk deel van de Zaanse woningvoorraad is gebouwd op korte houten palen in zachte ondergrond. Het veel gebruikte (grenen)hout is kwetsbaar voor bacteriële aantasting. Bacteriële aantasting is de grootste oorzaak van funderingsproblemen in Zaanstad.

Inzet gemeente Zaanstad in aanpak funderingsproblemen

Gemeente Zaanstad is zeer actief in de aanpak van funderingsproblematiek:

 • Deelname aan Fonds Duurzaam Funderingsherstel
  Gemeente Zaanstad nam (samen met gemeente Rotterdam) als eerste deel aan het Nationaal Fonds Duurzaam Funderingsherstel.
 • Voorspelling kwaliteit funderingen  door middel van big data
  Gemeente Zaanstad legde bij een big data specialist de volgende vraag neer: “ is op grond van het bouwjaar, de locatie, de stand van het grondwater, de algehele staat van het onderhoud en de zakkingssnelheid een voorspellend model op te stellen voor de kwaliteit van de funderingen van woningen en andere panden?”Met een enorme dataverzameling, deels afkomstig van partijen als KNMI en Kadaster, heeft Berenschot Intellerts een pilot uitgevoerd om te kijken of zo’n model op te stellen was. Tevens wordt gebruik gemaakt van meetdata van satellieten om de verzakking te monitoren en het voorspellend model te verrijken. Met dit model zou dan op grond van een groot aantal variabelen een voorspelling gedaan kunnen worden over de waarschijnlijkheid dat een pand funderingsproblemen heeft. En daarbij een aanbeveling hoe met het pand om te gaan, ook al zijn er nog geen gegevens over de fundering zelf beschikbaar. Daarmee komt ook een nader beeld welke buurten en gebieden het meest dringend aandacht behoeven.
 • Kaart met funderingsgegevens 13 Zaanse wijken
  Gemeente Zaanstad ontwikkelde een kaart met funderingsgegevens waarop op basis van bouwjaar aangegeven is of een particuliere woning mogelijke funderingsproblemen zou kunnen hebben. Ook worden kwaliteitsklassen van onderzochte woningen en herstelde woningen  in beeld is gebracht. De kaart geeft door middel van de kleuren groen en rood aan waar funderingen reeds hersteld zijn en waar nog mogelijke  problemen te verwachten zijn.
 • Website gemeente Zaanstad voor woningeigenaren met funderingsproblemen
  Gemeente Zaanstad beschikt over een website speciaal voor woningeigenaren die problemen met de fundering constateren of vermoeden.
 • Film Zaanstad: Funderingsproblemen, laat je woning niet zakken
  Gemeente Zaanstad maakte een film over funderingsonderzoek, financiering en herstel in Zaanstad.
 • Deelname Zaanstad aan KCAF themabijeenkomst voor gemeenten
  Gemeente Zaanstad neemt deel aan de KCAF Themabijeenkomst voor gemeenten.  Met deze jaarlijkse bijeenkomst voor gemeenten wordt kennis en ervaring opgedaan en gedeeld met andere gemeenten.

Achtergrondartikelen

Steeds meer gemeenten geven subsidie voor funderingsonderzoek

By |7, februari, 2024|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Leeuwarden, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad, Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Frieslân|

Verschille

Ontwikkelingen politiek

By |15, februari, 2021|Categories: Aandachtsgebieden funderingsproblemen op de kaart, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Gouda, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Haarlem, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Leeuwarden, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Utrecht, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad, Aanpak funderingsproblematiek veenweidegebieden Frieslân, Algemeen, Financieel, Informatie funderingsproblematiek, Jaarcongres, Juridisch|

De verkiez

Kamerbrief over voortgang Fonds Duurzaam Funderingsherstel

By |11, december, 2019|Categories: Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Schiedam, Aanpak funderingsproblematiek gemeente Zaanstad, Fonds duurzaam funderingsherstel, Herstel, Samenwerking|

“minister