Aanpak funderingsproblematiek gemeente Rotterdam2024-04-09T09:38:50+01:00

Per 1-4-2024 vergoedt de gemeente Rotterdam geen legeskosten meer voor funderingsherstel.

Omschrijving funderingsproblematiek in Rotterdam

In Rotterdam staan ongeveer 120.000 woningen op een fundering van houten palen. Naar schatting 20.000 Rotterdamse woningen krijgen nu of in de nabije toekomst te maken met funderingsproblemen.

Inzet gemeente Rotterdam in aanpak funderingsproblemen

Gemeente Rotterdam voert een actief beleid als het gaat om funderingsaanpak. Voor informatie over funderingsproblemen is het Funderingsloket beschikbaar. Daarnaast heeft de gemeente diverse instrumenten voor de funderingsaanpak:

  • lening voor funderingsherstel via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel
  • informatie over de fundering van een pand via de funderingskaart
  • subsidie voor bloksgewijs funderingsonderzoek
  • aanschrijvingsbeleid van de gemeente om verplicht onderzoek te doen naar de staat van een houtenpaalfundering
  • aanschrijvingsbeleid van de gemeente als een minderheid van de huiseigenaren niet meewerkt aan bloksgewijs funderingsherstel
  • verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB) als aan de voorwaarden wordt voldaan
  • Informatie over bodemaling.

De gemeente werkt nauw samen met eigenaren en bewoners om te komen tot een goede, duurzame aanpak van funderingsproblemen. Onder meer door onderzoek te doen naar het aanvullen van grondwater, digitale monitoring van de staat van de fundering en begeleiding bij projectmatig bloksgewijs funderingsonderzoek.

Onderzoeksplicht 

Gemeente Rotterdam verplicht in sommige gevallen particuliere huiseigenaren tot funderingsonderzoek. Er moet dan sprake zijn van scheefstand, scheurvorming of andere duidelijke tekenen van ernstige funderingsproblemen. Als de staat van de fundering slecht is kan er gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaan. Als er inderdaad ernstige gebreken zijn, dan zal de huiseigenaar die ook moeten herstellen.

Verplichten tot funderingsherstel

Gemeente Rotterdam kan eigenaren verplichten tot funderingsherstel. Dat gebeurt als minimaal 50% van de eigenaren in het blok hiertoe een verzoek indient. Daarnaast moet uit onderzoek zijn gebleken dat er sprake is van een urgente situatie. Tevens moeten de welwillende eigenaren aantonen dat zij funderingsherstel kunnen betalen en moet het herstelplan klaarliggen.

Funderingsaanpak lokale gemeenten

Achtergrondartikelen

Ontwikkelingen politiek

De verkiezingen komen er aan en ein

Rotterdam start met aanschrijving op funderingsonderzoek

Rotterdam stelt dat zij in sommige gevallen particuliere woningeigenaars kan verplichten funderingsonderzoek te (laten) verrichten. Er moet dan sprake zijn van scheefstand, scheurvorming of andere duidelijke tekenen van ernstige problematiek, waardoor redelijkerwijs kan worden vermoed dat de staat van de fundering zodanige gebreken heeft dat mogelijk gevaar voor de gezondheid en veiligheid kan ontstaan.