Home 2017-11-07T12:32:10+00:00
Aanmelden

Vier 23 november het 5-jarig bestaan van KCAF mee!

Het KCAF viert op donderdag 23 november a.s. haar vijfjarig bestaan met een speciale lustrum-editie van het KCAF congres. U bent van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn!
Het congres zal plaatsvinden in de schitterende Grote Kerk te Schiedam.

Het volledige programma kunt u vinden op de aanmeld pagina (2e tab bovenaan).
Wij hopen dat u er ook bij zult zijn.

Aanmelden

Het laatste nieuws

Project Grou

Inmiddels is de bouw van 18 nieuwe woningen in Noorderdwarsstraat in Grou bijna klaar. En het resultaat mag er zijn! Dit resultaat was er niet geweest als alle betrokken partijen niet zo goed samen hadden gewerkt. De bewoners zelf, woningbouwvereniging Elkien, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland & het KCAF hebben tezamen gezorgd voor dit mooie resultaat. Iets om trots op te zijn!

KCAF helpt gemeente Haarlem bij oriëntatie aanpak funderingsproblematiek

Bij een groot aantal van de 339 woningen in de Haarlemse wijk Rozenprieel zijn problemen met de fundering geconstateerd. Gemeente Haarlem is zich aan het oriënteren hoe om te gaan met deze problematiek.  De gemeente heeft hierbij de hulp van het KCAF ingeroepen.

Startdatum Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Naar verwachting kunnen probleemeigenaren uit een tweetal gemeenten per begin september een aanvraag voor een funderingsherstel lening indienen bij de beheerder van het Fonds, de Stichting volkshuisvesting Nederland (Svn)