Aanmelden

KCAF-congres ‘Werk in uitvoering’: inschrijving geopend!

Datum: 8 december
Locatie: TU Delft, Faculteit CITG
Het congres besteedt aandacht aan onderwerpen als inzicht in de omvang, innovaties zoals digitale monitoring van funderingen, financiering en kwaliteitsborging.
Het programma is interessant voor iedereen die te maken heeft met de aanpak van funderingsproblematiek.
Aanmelden

Het laatste nieuws

Pilot monitoring Code Oranje funderingen: aan de slag!

Na de onderzoeksfase naar de haalbaarheid van een monitoringsysteem voor kwetsbare funderingen is nu de experimentfase gestart. In de regio Rotterdam worden er drie bouwblokken voorzien van sensoren om in de praktijk te toetsen hoe de achteruitgang van funderingen kan worden gemonitord en of dat een interessante optie is voor eigenaren.

KCAF blijft betrokken bij bevingsgerelateerde problematiek in Groningen

De Nationaal Coördinator Groningen heeft onlangs opdracht gegeven aan de TU Delft om nader onderzoek te verrichten naar de diverse oorzaken van schade aan panden in Groningen, met name ook buiten de contour van de aardbevingen.

Studie PBL: Niets doen aan bodemdaling gaat enorm veel kosten aan funderingsaanpak

Vanuit de Tweede Kamer is door een aantal partijen onlangs bij minister Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) aangedrongen op het stimuleren van onderzoek om bodemdaling te kunnen aanpakken en toekomstige kosten te vermijden. De minister van I&M heeft tijdens het recente debat een opening geboden over financiering van onderzoek en ruimte voor experiment.