Home 2017-12-04T20:52:57+00:00
Verslag

Lustrumcongres 5 jaar KCAF

Onder grote belangstelling vierde het KCAF 23 november haar 5e verjaardag met het lustrumcongres in de Grote Kerk te Schiedam. Conclusie van de dag was: Veel bereikt, nog veel meer te doen.

Lees hier een samenvatting van de dag.

Verslag

Het laatste nieuws

Project Grou

Inmiddels is de bouw van 18 nieuwe woningen in Noorderdwarsstraat in Grou bijna klaar. En het resultaat mag er zijn! Dit resultaat was er niet geweest als alle betrokken partijen niet zo goed samen hadden gewerkt. De bewoners zelf, woningbouwvereniging Elkien, gemeente Leeuwarden, provincie Friesland & het KCAF hebben tezamen gezorgd voor dit mooie resultaat. Iets om trots op te zijn!

KCAF helpt gemeente Haarlem bij oriëntatie aanpak funderingsproblematiek

Bij een groot aantal van de 339 woningen in de Haarlemse wijk Rozenprieel zijn problemen met de fundering geconstateerd. Gemeente Haarlem is zich aan het oriënteren hoe om te gaan met deze problematiek.  De gemeente heeft hierbij de hulp van het KCAF ingeroepen.

Startdatum Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Naar verwachting kunnen probleemeigenaren uit een tweetal gemeenten per begin september een aanvraag voor een funderingsherstel lening indienen bij de beheerder van het Fonds, de Stichting volkshuisvesting Nederland (Svn)