Funderingsviewer

Digitale funderingsviewer

KCAF ontwikkelde een digitale funderingsviewer, die inzichtelijk maakt waar funderingsproblemen mogelijk kunnen opspelen. De kaart onderscheidt het aantal panden met een bouwjaar van vóór 1970 per postcodegebied, in combinatie met de bodemgesteldheid van desbetreffend gebied.
De funderingsviewer doet geen uitspraken over de staat van funderingen in specifieke gebieden, maar geeft aan waar aandacht voor de problematiek op zijn plaats kan zijn.
Funderingsviewer

Het laatste nieuws

KCAF innoveert: startsein monitoring achteruitgang van funderingen

Op 16 februari 2017 bereikt KCAF een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst krijgen woningeigenaren de mogelijkheid om de actuele status van hun kwetsbare fundering te monitoren. Daardoor kan men in de toekomst pro-actiever funderingen beheren.

Groen en fundering: niet altijd een goede combinatie!

Het groen in de tuin of openbare ruimte beschadigt soms funderingen onder woningen. Niet voor de hand liggend, wel iets om soms rekening mee te houden.

Minister Blok informeert Tweede Kamer over opzet Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer eind 2016 geïnformeerd over de stand van zaken rond het Fonds Duurzaam Funderingsherstel en over het voornemen om de Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel op te richten om het fonds op 1 maart 2017 in werking te laten treden.