29-02-2024 | PERSBERICHT2024-03-01T12:20:05+01:00

Rli-Advies Funderingsproblematiek

Belangrijke Ontwikkelingen in de Aanpak van Funderingsproblematiek: Presentatie Rli-Advies

Op 29 februari presenteerde de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) het advies “Goed Gefundeerd”, gericht op de nationale aanpak van funderingsproblematiek EN aan ministers De Jonge, Harbers. Dit advies, voortkomend uit zorgen in de Tweede Kamer en de roep om een Deltaplan voor funderingsschade, wordt gezien als een cruciale stap naar een doeltreffende aanpak van funderingsherstel en -preventie. Het betrekt belangrijke stakeholders, waaronder Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Banken, en benadrukt de noodzaak van een gecoördineerde aanpak voor dit urgente infrastructuurprobleem. Het KCAF, een sleutelspeler in de discussie, staat open voor verdere dialoog en biedt haar expertise aan in de nasleep van de presentatie. Dit advies kan de basis vormen voor toekomstig beleid en een nieuwe koers uitzetten voor de behandeling van funderingsproblemen in Nederland.

Voor contact:

  • Nancy Neuteboom
  • Tel: +31 6 21585551
  • E-mail: n.neuteboom@kcaf.nl

Meer informatie over het Rli-rapport: https://www.rli.nl/nieuws/2024/adviesraad-in-zijn-vandaag-verschenen-advies-help-huiseigenaren-en-huurders-bij-funderingsschade

Reactie KCAF op RLi-Adviesrapport

Het RLi-rapport stelt een zeer ruimhartig subsidiebeleid

Het KCAF is positief over dit advies.
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) adviseert een nieuwe landelijk dekkende subsidie voor onderzoek, wijkgerichte aanpakken en herstelwerkzaamheden zetten we een grote stap vooruit in de nationale aanpak van funderingsproblemen. Deze initiatieven beloven een significante impact op de markt en bieden concrete ondersteuning aan particuliere woningeigenaren volgens het KCAF. Lees de inhoudelijke reactie hier

Het RLi-rapport stelt dat er een nationaal loket moet komen

Het KCAF heeft opmerkingen op dit advies, dit bestaat reeds.
Sinds 2012 speelt het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een cruciale rol in het bieden van ondersteuning bij funderingsrisico’s en -schade, onder meer via het Nationaal Funderingsloket en lokale loketten in diverse regio’s, inclusief uitgebreide loketten in grote gemeenten zoals Rotterdam en Zaanstad. Het KCAF bevordert deskundigheid door educatie en kennisdeling, terwijl het zorgvuldig binnenkomende meldingen registreert en behandelt, waarbij de helft van de meldingen vaak eenvoudig via e-mail beantwoord kan worden en de rest een diepgaandere aanpak vereist. De organisatie neemt een proactieve rol op zich bij urgente situaties, zoals schademeldingen uit specifieke wijken, en initieert gezamenlijke onderzoeks- en informatietrajecten. Het recente RLi-rapport “Goed gefundeerd” adviseert de integratie van diverse loketten, waaronder die van het KCAF, in één centraal loket, een voorstel dat het KCAF ondersteunt mits de unieke expertise behouden blijft. Dit, samen met de noodzaak van rijksondersteuning voor verdere uitbreiding van de dienstverlening, benadrukt het belang van het KCAF als een steunpilaar in de aanpak van funderingsproblematiek in Nederland. Lees de inhoudelijke reactie hier

Het RLi-rapport stelt dat er een keurmerk voor herstel- en onderzoeksbedrijven moet komen

Het KCAF heeft opmerkingen op dit advies, de regeling bestaat reeds.
In reactie op de aanbeveling van het RLi-rapport, dat pleit voor de invoering van een keurmerk voor herstel- en onderzoeksbedrijven binnen de funderingsbranche, is het belangrijk te benadrukken dat het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) reeds een dergelijk initiatief heeft ontplooid: de erkenningsregeling. Deze regeling fungeert als een kwaliteitskeurmerk dat bedrijven onderscheidt die voldoen aan strenge normen voor professionaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid in funderingsonderzoek en -herstel. Door het bestaan van deze erkenningsregeling biedt het KCAF al een solide basis voor kwaliteitswaarborging binnen de sector, wat de noodzaak voor een extra keurmerk zoals voorgesteld in het RLi-rapport mogelijk overbodig maakt. Het KCAF benadrukt de waarde van deze regeling voor zowel consumenten als professionals, door het bevorderen van transparantie, veiligheid en vertrouwen in funderingswerkzaamheden. Lees de inhoudelijke reactie hier

Het RLi-rapport stelt dat er meer onderzoek uitgevoerd moet worden

Het KCAF is positief over dit advies.
Funderingsonderzoek is zeer kostbaar, duurt lang en is ingrijpend. Hoewel funderingsonderzoek in sommige gevallen zeker noodzakelijk is, kan een snelle scan helpen de risico’s in te schatten en beter inzicht te geven of funderingsonderzoek noodzakelijk is. Een dergelijke snelle scan is de GevelScan, een snelle methodiek vergelijkbaar met het Energielabel. De GevelScan is met verschillende partijen sinds 2022 in ontwikkeling, en een formele norm volgt medio 2024. Lees de inhoudelijke reactie hier

Het RLi-rapport stelt dat er meer kennisdeling moet komen

Het KCAF heeft opmerkingen op dit advies
Middels jaarcongressen, themadagen en veel kenniscafés bij gemeenten, woningcorporaties, provincies, waterschappen en banken deelt het KCAF al veel kennis en ervaring en doet dit samen met andere kennispartijen of partners, onder andere de erkenningregeling. Lees de inhoudelijke reactie hier 

Het RLi-rapport stelt dat er meer innovatie moet plaatsvinden

Het KCAF heeft opmerkingen op dit advies
Zoals het RLi-adviesrapport beschrijft, is de aanpak van funderingsproblematiek complex en duur, maar er zijn ook innovaties. Het werkveld zit niet stil. Lees meer over het Innovatie Programma Preventie Funderingschade (IPPF). Lees de inhoudelijke reactie hier 

Het RLi-rapport stelt dat er een landelijke database moet komen met gegeven over de funderingen

Het KCAF heeft opmerkingen op dit advies
Het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) verwelkomt de recente aanbevelingen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) over de nationale aanpak van funderingsproblematiek maar benadrukt haar reeds aanwezige database FunderMaps, een door KCAF ontwikkelde applicatie. FunderMaps faciliteert reeds een landelijke registratie van funderingsgegevens uit funderingsonderzoeken en eigen proactieve digitalisering van gemeente archieven, door lokale en landelijk beschikbare data te combineren voor een gedetailleerde analyse van funderingsrisico’s. Deze tool biedt een proactieve benadering voor het identificeren en beheren van funderingsproblemen, in lijn met het pleidooi voor een digitale archivering door gemeenten en het opzetten van een nationale database, waarmee KCAF een solide basis legt voor het adresseren van funderingsuitdagingen op nationaal niveau. Lees de inhoudelijke reactie hier 

Het RLi-rapport gebruikt nieuwe aantallen voor de omvang van het probleem van het KCAF

Op verzoek van het RLi heeft het KCAF, gebruikmakend van haar Database FunderMaps, een nieuwe berekening gemaakt van het aantal panden met een houten paalfundering en een ondiepe fundering. Daarnaast is het aantal risicopanden bijgesteld. Deze cijfers uit 2024, ook wel “stand van het land” genoemd, zijn voor het eerst bijgewerkt sinds de eerste berekening door het KCAF in 2018. Het RLi-rapport heeft deze cijfers opgenomen. Een onderbouwing en visualisatie is in het artikel terug te vinden. Lees de inhoudelijke reactie hier

Het RLi-rapport stelt dat funderingsherstel erg kostbaar is op basis van berekeningen van het KCAF

Herstelkosten bedragen gemiddeld 100.000 – 120.000 euro per pand. Het RLi-rapport geeft een hoge som voor funderingsherstel. Het KCAF heeft de cijfers daarvoor aangeleverd. De achtergrond voor die berekeningen lichten wij graag toe. Lees de inhoudelijke reactie hier

Over het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) is uw go-to bron voor expertise op het gebied van funderingsherstel, onderzoek en preventie. Als onafhankelijke stichting speelt het KCAF sinds 2012 een cruciale rol in het Nederlandse landschap van funderingsproblematiek. Met een breed scala aan diensten, van het Nationaal Funderingsloket tot de innovatieve FunderMaps-applicatie, biedt het KCAF praktische tools en inzichten voor eigenaren, gemeenten en professionals. Ontdek meer over hoe het KCAF bijdraagt aan een steviger toekomst voor het Nederlandse vastgoed op [hun officiële website](www.kcaf.nl).

Lees meer over het KCAF