Aanpak gemeente Gouda2020-09-17T21:40:49+01:00

Omschrijving funderingsproblematiek in Gouda

De oude binnenstad van Gouda zakt jaarlijks door de inklinkende veenbodem. De meeste historische woningen en gebouwen uit de 16de tot de 20ste eeuw zijn niet gefundeerd op palen, maar op staal of op huiden en zakken dus mee met de bodem. In het verleden is het waterpeil meerdere malen verlaagd om wateroverlast te voorkomen. Maar de afgelopen decennia wordt het waterpeil niet meer aangepast om droogstand van houtenpaal funderingen te voorkomen. Het maaiveld ligt nu op sommige plaatsen nog maar enkele centimeters boven het grachtenpeil en bij hevige regenbuien treedt daardoor snel overlast op.  Hoe kunnen we voorkomen dat meezakkende huizen in de toekomst onder water komen te staan, maar tegelijkertijd zorgen dat de fundering van huizen op houten heipalen niet aangetast worden door droogstand.

Inzet gemeente Gouda: coalitie verkent oplossingen bodemdaling

Gemeente Gouda vormt samen met het KCAF, Hoogheemraadschap van Rijnland,  Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving, en de Technische Universiteit Delft de coalitie Stevige Stad op Slappe Bodem.
In deze samenwerking worden oplossingsrichtingen rond de uitdagingen van bodemdaling verkend.
Deze oplossingen zijn mogelijk ook voor andere historische binnensteden bruikbaar.
Meer steden kampen met deze uitdagingen, maar Gouda pakt ze als eerste zo breed op.
Het doel en de werkwijze van de coalitie is omschreven in de Intentieovereenkomst historische binnenstad Gouda.

In januari 2020 is GOUDA STEVIGE STAD – ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad gepubliceerd:

Kaderplan 2020

Achtergrondartikelen

Ontwikkelingen politiek

De verkiezingen komen er aan en ein

Gouda en funderingsaanpak

De Goudse bodem zakt en dat leidt op termijn tot diverse  bedreigingen voor de leefbaarheid en de gebouwde omgeving in de historische binnenstad. Sinds 2014 werkt een coalitie van diverse instanties als  overheden, waterschap en kenniscentra, waaronder KCAF, actief samen aan oplossingsrichtingen voor deze problematiek en bedreigingen.